Příspěvky od občanů

Víkendové zamyšlení…na okraj….
Obec Líšnice mi nikdy nepřipadala nijak krásná, když jsem tam občas zavítala ke svému malému pacientovi.
Nevzhledná náves, úzké silnice…Ale vše se za poslední 3-4 roky velmi změnilo! Pěkná, čistá a upravená náves
s rybníkem, nová zeleň, překrásné oplocené dětské hřiště, za které by se nemuselo stydět žádné velké město.
A k mému potěšení i výborná restaurace Slowpec., kde jsem o víkendu při čekání na skvostné jídlo pročetla podzimní
číslo Líšnického zpravodaje. A žasla jsem! Nechci mluvit o pěkné formě a úpravě časopisu, to je sice milé,
ale ne důležité. Z mnoha informací vyberu pro mne to nejdůležitější.
V roce 2012 získala Líšnice na rozvoj obce z různých zdrojů (ministerstva, Krajský úřad) neuvěřitelnou částku, celkem
4 597 250 Kč!! Koncem roku 2013 reagovali na výzvu Krajského úřadu „Hezká náves“ a získali 1 300 000
Kč, za které nyní upravují veřejné prostranství před hasičskou zbrojnicí a okolí. A je to vidět.
Obec Líšnice vzkvétá!
Nezapomínají ani na kulturní a společenský život - a to nejen dětí - Spolek ženy 50+ stojí také za povšimnutí. Vše
se jistě podařilo také proto, že současné Zastupitelstvo vytvořilo Rozvojový plán obce a Plán investic. Pak i jakýsi
„Zásobník projektů“ a tak jsou připraveni velmi rychle zareagovat na výzvy státních úřadů a žádosti podat včas.
Výzev je každý rok velké množství, nejsou vyhlašovány v pravidelných termínech a nejsou koordinované. Jistě není
jednoduché vše sledovat a rychle reagovat. Ale zastupitelé v Líšnici to dokázali!
A zaujalo mne i to, že zastupitelé společně s občany chtějí i v budoucnu přísně dohlížet na dodržování základních
podmínek a požadavků Územního plánu obce tak, aby nedocházelo k nahodilé výstavbě v obci. Jistě se jim nepodařilo
vše, co by bylo potřeba k obnově obce - žádostí o granty a dotace jsou stovky. Ale dokázali již hodně!
Před nadcházejícími komunálními volbami Vám doporučuji otevřít si velmi pěkné a „živé“ webové stránky obce
Líšnice a přečíst si třeba jen poslední vydání Zpravodaje. Článek Rekapitulace čtyřletého volebního období stojí
za to. Za 6 let, kdy trvale žiji na Jílovišti, nepozoruji v obci žádnou změnu k lepšímu. Naopak - uprostřed obce -
téměř na návsi - se staví na místní poměry ohromná pekárna, která jistě zvýší dopravní zátěž i hluk v obci.
Obchod nebyl nijak krásný, ale to co vyrůstá místo něho? Poslední poznámka - Líšnice má kolem 600 trvale
hlášených obyvatel, stejně tak i Jíloviště.
Velmi vás zdravím a věřím ve změnu.

MUDr. Ivana Vaněčková, dětská lékařka,

V Jílovišti bydlíme nějakých 13 let. Měli jsme velkou radost, když člověk přijde z totálního / masakru / - Prahy
do klidnějšího a hlavně krásného prostředí / příroda /. Po několika letech, co tu jsme, se člověk rozkouká a zjišťuje
i jiné věci / mezilidské vztahy atd /. Samozřejmě si člověk nedělá žádné velké iluze, nicméně situace kolem
lidí a jejich přístupu hlavně lidskému - sami k sobě / protože nic víc nejsme / !! není úplně ideální, spíš naopak??
Ostatně bohužel jako všude!!!! Je to velká škoda že lidi nehledají i přes rozdílné názory cestu k sobě, ale spíš
od sebe. Hlavně tím strádá celá obec a tím i její funkčnost, prosperita a pohodové bydlení.
SNAD BUDE LÉPE ??!!

Josef Pepe Sršeň, Rock´n Roll,

Na Jílovišti žiji už celou věčnost. Díky svému pokročilému věku si nepamatuji, kdy jsem mezi vás přišel a stal se
z nadutého a pyšného Pražáka tichým, skromným a pracovitým vesničanem s dobrým srdcem, jako jste vy.
Všechny vás znám z pošty, místa setkání všech občanů se složenkami. Několikrát jsem zde volil do Parlamentu
a do zcela zbytečného Senátu. Bohužel stejně jako vy, k hovnu!
K našim volbám výjimečně přijdu. Zamíchejme zastupitelstvem ať má více barev! Čím pestřejší bude, tím větší je
naděje, že po nezbytných hádkách a tahanicích vznikne něco dobrého! Mně by stačilo, kdyby naše ulice Trnová
od zastávky k rezervoáru fekálií byla sjízdná i v létě bez řetězů. Když si vezu hosty a zavřou oči, hádají, že jsme
na cestě z Kandaháru do Pešaváru. A abych viděl chodník, musím na hlavní!
VOLÍM ČÍSLO 1 a děj se vůle páně!
Váš RINGO
P.S. Proboha sbírejte lejna svých miláčků do igelitových pytlíků! Prasata!

František Ringo Čech, zpěvák, textař, komik, moderátor, naivní malíř a spisovatel,

Známe několik lidi ze sdružení už delší dobu a považujeme je za lidi, kteří to s naší obcí myslí dobře a jsou schopni pro ni opravdu věnovat svůj čas a být dění v naší obci skutečnou oporou. Domníváme se, že vývoj obce už dlouhou dobu stagnuje a kromě chvályhodné opravy staré hasičské zbrojnice a běžné údržby nedělá naše „vedení“ pro své občany nic výrazného, ačkoliv jinde, i v okolí, život více či méně kvete. Věříme, že tito lidé mají šanci udělat z „naší“ obce vzkvétající místo na zemi a chceme jim tuto příležitost dát. Záleží jen na nich, zda tuto šanci využijí.

Jana a Petr Kopeckých, Soudní tlumočnice, důchodce, http://www.kopecka.cz