Jméno: Ing. Zuzana Jochová, DiS.
Věk: 44
Pozice: jednatelka v soukromé společnosti

Na Jílovišti bydlím od roku 2005, ale už od svého dětství jsem jezdila často do naší obce za prarodiči a trávila zde svůj volný čas. Vystudovala jsem Zemědělskou fakultu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a mojí hlavní náplní práce je finanční a obchodní chod v soukromé zemědělské společnosti zabývající se ekologickým zemědělstvím v živočišné i rostlinné prvovýrobě. V naší obci také působím jako jednatelka sboru dobrovolných hasičů. Připravuji podklady pro schůze, organizuji s ostatními členy sboru akce a jiné potřebné věci pro chod sboru. S tím souvisí i úzká spolupráce s obecním úřadem, členy zastupitelstva a jinými spolky, které působí v naší obci.
Ráda bych využila svých zkušeností a dovedností pro prosperitu obce a jejích občanů.