Příspěvky od občanů

Na Jílovišti jsem se narodil a žiji tu kromě krátké pauzy celý svůj dosavadní život. Jsem rád, že spojilo síly několik velmi schopných lidí a vzniklo sdružení "Jíloviště pro občany". Tito lidé nám už před 2 lety jasně dokázali, že jim jde o dobro naší obce tím, že prosadili - i přes nevůli zastupitelů - místní referendum, které zamezilo výstavbě na Močidlech. Dokázali udržet to nejcennější, co Jíloviště má - nenarušenou krajinu satelitním městečkem.
Jíloviště potřebuje novou krev, nové zastupitelstvo, které bude mít dost energie, schopností a času věnovat se rozvoji naši obce a dělat rozhodnutí v souladu s přáním občanů. Jsem přesvědčen, že sdružení "Jíloviště pro občany" je ta správná volba, a proto je podporuji.

Karel Mařík, hudební skladatel a producent,

Já jsem se do Jíloviště přistěhoval před čtyřmi lety a jsem tu moc spokojen. Prima sousedi, fajn lidi a dobrá atmosféra. Co je o dost horší je infrastruktura obce , nemáme tu jediný obchod , pošta funguje jen tak tak . Co je přímo zoufalé je kvalita místních komunikací , které připomínají spíše smutně proslulou D1.Mám pocit , že je tu spousta hezkých domů ,  ke kterým vedou žalostné cesty , takže tak nějak co je za plotem je fajn a co je obecní je špatné.Dostavba bývalé hasičské zbrojnice je podle mě doslova směšná , nemám pocit , že to komukoli prospělo , má to nulovou hodnotu.Přeci neznamená , že když je něco staré , že je to hezké a cenné. My přeci chceme žít moderně a smysluplně .Myslím , že úkolem každého zastupitelstva je starat se v rámci možností o kvalitu života v obci.Ta ale není v nesmyslně ambiciózních projektech typu školky pro obec se 600 obyvateli, kulturního domu a nové budovy obecního úřadu o kterých jsem slyšel.Mám už po krk TV zpráv o tom , jak musíme obětovat své životy pro dobro příštích generací .Pokud se podaří vyřešit vodu , bude to skvělé. Kvalita cest by měla být hned to další. Nastal čas zjistit co lidé skutečně potřebují, nehrát si na vizionáře daleké budoucnosti za kterou stejně neponesu žádnou zodpovědnost , jak je „dobrým“ politickým zvykem. .Jsem zcela apolitický člověk ,ostatně jako by každý hospodský měl být, a volit nechodím.Tentokrát udělám výjimku a budu zvolit zdravý rozum místo populistických  pomýlených projektů , které jsou jen černou dírou na peníze.

Zdeněk Pohlreich, šéfkuchař, gastronom, moderátor,

V Jílovišti bydlím s rodinou teprve dva roky, nicméně jsme tu doslova šťastní. Především díky krásné přírodě, pohodovým sousedům a klidu. Přesto mě mrzí, že obec je v mnoha směrech zanedbaná a postrádá jakoukoliv infrastrukturu. Chci-li být korektní, nemohu hodnotit období delší než poslední dva roky. Nechci hodnotit něco, u čeho jsem nebyl, nebo o čem vím jen z doslechu. Za uvedené dva roky jsem však kromě rekonstrukce staré hasičské zbrojnice na kapličku nezaregistroval vůbec nic, co by obci posouvalo pozitivním směrem. A to je smutné. Stačilo, aby Pražská byla uzavřená kvůli posvícení a člověk musel zajet do bočních uliček. Jejich stav je doslova tristní a nemůže nikoho těšit, už vůbec ne lidi tam bydlící. Nejde však jen o infrastrukturu dopravní. Komunální volby jsou příležitostí k vyhodnocení toho, co se za poslední čtyři roky z volebních slibů uskutečnilo. Volby jsou také příležitostí ke změně. Coby náplavka těžko mohu hodnotit, jak si v uplynulých dvou obdobích vedlo vedení obce. Mohu však konstatovat, a to i z vlastní zkušenosti, že po několika letech je vždy prospěšná změna. Změna  skoro vždy vede k nové dynamice, odbourání zkostnatělosti a k většímu zápalu. Kandidátka „Jíloviště pro občany“ navíc nabízí kvalitní a důvěryhodné lidi, navíc lidi, kteří už něco dokázali. Jsem také přesvědčený, že zvolení zástupci na různých úrovních by měli spolupracovat, zejména když témata se úrovněmi prolínají. Coby čerstvě zvolený poslanec Evropského parlamentu budu s Jílovištěm pro občany spolupracovat rád. Jakkoliv mám přání, jak by měly volby dopadnout, přeji si, aby zvolená reprezentace táhla za jeden provaz, obci zvelebovala a její občany stmelovala.

Pavel Telička, europoslanec,

Do Jíloviště jsem se přestěhoval před 16 lety především z důvodu krásného okolí a nádherného čistého vzduchu. Za svého dřívějšího působení (byl jsem 29 let ekonomickým šéfem Horské služby ČR) jsem procestoval celou republiku a jen jsem koukal, jak jsou malé obce pěkně upravené – silnice, chodníky, trávníčky. V Jílovišti se bohužel za celou dobu nic nestalo, ale stát se mělo (stačí se jen podívat okolo sebe, v čem chodíme a jezdíme). Za celý svůj život jsem zvyklý lidem naslouchat, co je těší nebo naopak trápí a z toho následně si vzít nějaké ponaučení nebo se snažit situaci zlepšit. Zde se mi zdá, že ti kdo mají spoluobčanům naslouchat a řešit jejich problémy, tak jsou hluší a slepí a dělají vše proto, aby prosadili svou proti vůli všem… A proto to chce změnu a nové lidi, které podporuji a věřím jim, že chtějí udělat něco podstatného pro naši krásnou obec.

Zdeněk Barnet, podnikatel,