Jméno: Ing. Petr Sporer
Věk: 50 let
Pozice: Dopravní specialista

Na Jíloviště jsme se přestěhovali před čtrnácti lety a jsem rád, že jsme zde našli dobré sousedy a děti kamarády. Nejsem sice úplně společenský typ, ale těší mě, že zde sousedé i přes různé rozpory spolu komunikují, sdružují se a podnikají různé akce. Před čtyřmi lety jsem byl osloven sdružením Jíloviště pro občany, abych se stal jeho členem. Jako kandidát jsem do zastupitelstva nebyl zvolen, přesto se na jeho činnosti podílím jako člen mediální komise a většinou i zapisovatel na jeho zasedáních. Chci kandidovat i v následujících volbách a mým zájmem je především doprava – udržení veškeré tranzitní dopravy na Strakonické a přinejmenším zachování úrovně veřejné dopravy. Autobusové spojení do Všenor a Dobřichovic je i mým osobním cílem pro následující volební období.