Jméno: Ing. Jan Vorel
Věk: 44 let
Pozice: webinářový specialista

Již 4 generace je naše rodina aktivní součástí obce jíloviště a také již 4 volebních období jsem členem zastupitelstva obce. Profesně se již více než 10 let věnuji internetovým technologiím a on-line marketingu a v poslední době zajména webinářům a on-line schůzkám. Jsem jednatelem společnosti IPC Corporation s.r.o., kde vedu tým odborníku na internetové technologie.
Ve volném čase se věnuji turistice, lyžování a dalším sportům, vedu v Jílovišti dětský turistický oddíl s kterým pravidelně pořádáme tábory a v zimě lyžařské kurzy.
Rád bych, aby i do budoucnoti bylo Jíloviště příjemným místem pro život. Záleží mi na budoucnosti obce a chci se na dění v obci aktivně podílet. Mým cílem je, aby obec Jíloviště byla kulturním, společenským a sportovním centrem uprostřed uprostřed pěkné přírody nedaleko hlavního města Prahy a okolních aglomerací.