Jméno: Ing. Jan Vorel
Věk: 40 let
Pozice: informatik

Již 4 generace je naše rodina aktivní součástí obce jíloviště, již po několik volebních období jsem členem zastupitelstva obce. Profesně se více jak 10 let se věnuji internetovým technologiím a on-line marketingu. Jsem jednatelem společnosti IPC Corporation s.r.o., kde vedu tým odborníku na internetové technologie. Umíme využít internet pro obchodní prospěch našich klientů a partneru.  Věnujeme se webinářům a on-line vzdělávání
Ve volném čase se věnuji turistice, lyžování a dalším sportům, jsem předsedou revizní komise středočeského kraje v klubu českých turistů, vedu v Jílovišti dětský turistický oddíl s kterým pravidelně pořádáme tábory a výlety do okolí. Na lyžích jsem členem výboru Interski ČR, organizace sdružující všechna akreditovaná lyžařská školicí zařízeni včetně univerzit. současně jsem aktivním závodníkem v alpských disciplínách v kategorii Masters
Rád bych, aby Jíloviště bylo příjemným místem pro život. Záleží mi na budoucnosti obce a chci se na dění v obci aktivně podílet. Mým cílem je, aby obec Jíloviště byla kulturním, společenským a sportovním centrem uprostřed uprostřed pěkné přírody nedaleko hlavního města Prahy a okolních aglomerací. Jsem přesvědčen, že vím, jak udržet rozvoj a zvýšit prosperitu obce při zachování příjemného prostředí a krajiny v okolí naší obce.