Jméno: Miroslav Petřík, DiS.
Věk: 39 let
Pozice: Profesionální hasič

Na Jílovišti žiji od dětství. Vystudoval jsem vyšší odbornou školu hasičskou se zaměřením na prevenci rizik a záchranářství. Spolu s mými kamarády jsem v útlém dětství, po založení družstva mladých hasičů, vstoupil do místního hasičského sboru. V současné době působím v hasičském sboru jako náměstek starosty sboru dobrovolných hasičů a zástupce velitele výjezdové jednotky. Působení u dobrovolných hasičů mne dovedlo až k mému nynějšímu povolání profesionálního hasiče, které vykonávám již devatenáctým rokem. Jelikož žiji na Jílovišti celý život, záleží mi na tom, co se v naší obci děje a jak se rozvíjí. Proto bych se i do budoucna rád podílel na jejím rozvoji jak po stránce kulturní i společenské, tak i po stránce obslužnosti, bezpečí a kvality života pro naše občany.