Jméno: Miroslav Petřík, DiS.
Věk: 42 let
Pozice: Profesionální hasič

Na Jílovišti žiji od dětství. Vystudoval jsem vyšší odbornou hasičskou školu se zaměřením na prevenci rizik a záchranářství. Spolu s mými kamarády jsem v útlém dětství, po založení družstva mladých hasičů, vstoupil do místního hasičského sboru. V současné době vykonávám ve Sboru dobrovolných hasičů v Jílovišti funkci starosty sboru a zástupce velitele výjezdové jednotky. Působení u dobrovolných hasičů mne dovedlo až k mému nynějšímu povolání profesionálního hasiče, které vykonávám již dvacátým třetím rokem. Jelikož žiji na Jílovišti celý život, záleží mi na tom, co se v naší obci děje a jak se rozvíjí. Proto bych se i do budoucna rád podílel na rozvoji naší obce, jak po stránce kulturní, společenské, tak i po stránce obslužnosti, infrastruktury, bezpečí a zvyšování kvality života pro naše občany.