Jméno: RNDr. Jana Malá, CSc.
Věk: 70 let
Pozice: Biolog

Na Jílovišti žiji téměř 45 let a v současné době pracuji jako uvolněná místostarostka na obecním úřadě. V práci pro obec jsem uplatnila svoje manažerské zkušenosti z předchozí činnosti ve vedoucí funkci ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., zejména při přípravě a zpracování dotací. V roce 1999, tedy v době, kdy začaly snahy developerů o změny územního plánu obce a zástavbu krajiny, jsem byla poluzakladatelkou „Sdružení občanů na ochranu krajinné oblasti Jíloviště” a aktivně jsem se účastnila referenda za nerozšiřování zastavitelného území obce. Není mi lhostejné místo kde žiji, a proto bych svou účastí v zastupitelstvu chtěla přispět nejen k uchování krajiny, ale i k rozvoji obce po stránce vybavenosti, infrastruktury, společenského a kulturního vyžití.