Jméno: RNDr. Jana Malá, CSc.
Věk: 66 let
Pozice: Biolog

Na Jílovišti žiji téměř 40 let a v současné době pracuji jako místostarostka na obecním úřadě. V práci pro obec jsem uplatnila svoje manažerské zkušenosti z předchozí činnosti ve vedoucí funkci ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.,  zejména při přípravě a zpracování dotací. V roce 1999, tedy v době, kdy začaly snahy developerů  o změny územního plánu obce o zástavbu krajiny, jsem byla spoluzakladatelkou „Sdružení občanů na ochranu krajinné oblasti Jíloviště a aktivně jsem se účastnila referenda. Svou účastí v zastupitelstvu obce, bych chtěla přispět nejen k uchování krajiny, ale i k rozvoji obce po stránce vybavenosti, infrastruktury, společenského a kulturního vyžití.