V Jílovišti bydlím s rodinou teprve dva roky, nicméně jsme tu doslova šťastní. Především díky krásné přírodě, pohodovým sousedům a klidu. Přesto mě mrzí, že obec je v mnoha směrech zanedbaná a postrádá jakoukoliv infrastrukturu. Chci-li být korektní, nemohu hodnotit období delší než poslední dva roky. Nechci hodnotit něco, u čeho jsem nebyl, nebo o čem vím jen z doslechu. Za uvedené dva roky jsem však kromě rekonstrukce staré hasičské zbrojnice na kapličku nezaregistroval vůbec nic, co by obci posouvalo pozitivním směrem. A to je smutné. Stačilo, aby Pražská byla uzavřená kvůli posvícení a člověk musel zajet do bočních uliček. Jejich stav je doslova tristní a nemůže nikoho těšit, už vůbec ne lidi tam bydlící. Nejde však jen o infrastrukturu dopravní. Komunální volby jsou příležitostí k vyhodnocení toho, co se za poslední čtyři roky z volebních slibů uskutečnilo. Volby jsou také příležitostí ke změně. Coby náplavka těžko mohu hodnotit, jak si v uplynulých dvou obdobích vedlo vedení obce. Mohu však konstatovat, a to i z vlastní zkušenosti, že po několika letech je vždy prospěšná změna. Změna  skoro vždy vede k nové dynamice, odbourání zkostnatělosti a k většímu zápalu. Kandidátka „Jíloviště pro občany“ navíc nabízí kvalitní a důvěryhodné lidi, navíc lidi, kteří už něco dokázali. Jsem také přesvědčený, že zvolení zástupci na různých úrovních by měli spolupracovat, zejména když témata se úrovněmi prolínají. Coby čerstvě zvolený poslanec Evropského parlamentu budu s Jílovištěm pro občany spolupracovat rád. Jakkoliv mám přání, jak by měly volby dopadnout, přeji si, aby zvolená reprezentace táhla za jeden provaz, obci zvelebovala a její občany stmelovala.

Pavel Telička, europoslanec,