Víkendové zamyšlení…na okraj….
Obec Líšnice mi nikdy nepřipadala nijak krásná, když jsem tam občas zavítala ke svému malému pacientovi.
Nevzhledná náves, úzké silnice…Ale vše se za poslední 3-4 roky velmi změnilo! Pěkná, čistá a upravená náves
s rybníkem, nová zeleň, překrásné oplocené dětské hřiště, za které by se nemuselo stydět žádné velké město.
A k mému potěšení i výborná restaurace Slowpec., kde jsem o víkendu při čekání na skvostné jídlo pročetla podzimní
číslo Líšnického zpravodaje. A žasla jsem! Nechci mluvit o pěkné formě a úpravě časopisu, to je sice milé,
ale ne důležité. Z mnoha informací vyberu pro mne to nejdůležitější.
V roce 2012 získala Líšnice na rozvoj obce z různých zdrojů (ministerstva, Krajský úřad) neuvěřitelnou částku, celkem
4 597 250 Kč!! Koncem roku 2013 reagovali na výzvu Krajského úřadu „Hezká náves“ a získali 1 300 000
Kč, za které nyní upravují veřejné prostranství před hasičskou zbrojnicí a okolí. A je to vidět.
Obec Líšnice vzkvétá!
Nezapomínají ani na kulturní a společenský život - a to nejen dětí - Spolek ženy 50+ stojí také za povšimnutí. Vše
se jistě podařilo také proto, že současné Zastupitelstvo vytvořilo Rozvojový plán obce a Plán investic. Pak i jakýsi
„Zásobník projektů“ a tak jsou připraveni velmi rychle zareagovat na výzvy státních úřadů a žádosti podat včas.
Výzev je každý rok velké množství, nejsou vyhlašovány v pravidelných termínech a nejsou koordinované. Jistě není
jednoduché vše sledovat a rychle reagovat. Ale zastupitelé v Líšnici to dokázali!
A zaujalo mne i to, že zastupitelé společně s občany chtějí i v budoucnu přísně dohlížet na dodržování základních
podmínek a požadavků Územního plánu obce tak, aby nedocházelo k nahodilé výstavbě v obci. Jistě se jim nepodařilo
vše, co by bylo potřeba k obnově obce - žádostí o granty a dotace jsou stovky. Ale dokázali již hodně!
Před nadcházejícími komunálními volbami Vám doporučuji otevřít si velmi pěkné a „živé“ webové stránky obce
Líšnice a přečíst si třeba jen poslední vydání Zpravodaje. Článek Rekapitulace čtyřletého volebního období stojí
za to. Za 6 let, kdy trvale žiji na Jílovišti, nepozoruji v obci žádnou změnu k lepšímu. Naopak - uprostřed obce -
téměř na návsi - se staví na místní poměry ohromná pekárna, která jistě zvýší dopravní zátěž i hluk v obci.
Obchod nebyl nijak krásný, ale to co vyrůstá místo něho? Poslední poznámka - Líšnice má kolem 600 trvale
hlášených obyvatel, stejně tak i Jíloviště.
Velmi vás zdravím a věřím ve změnu.

MUDr. Ivana Vaněčková, dětská lékařka,