Jméno: RNDr. Jana Malá, CSc.
Věk: 63 let
Pozice: Biolog

Na Jílovišti žiji již 35 let a stejně tak dlouho pracuji ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti, kde zastávám funkci vedoucí útvaru biologie a šlechtění lesních dřevin. Mám zkušenosti s přípravou, koordinací a řešením řady národních i mezinárodních výzkumných projektů. Jsem členkou dozorčí rady ústavu. V roce 1999, tedy v době kdy začaly snahy developerů  o změny územního plánu obce o zástavbu krajiny, jsem byla spoluzakladatelkou „Sdružení občanů na ochranu krajinné oblasti Jíloviště“. Krajinu kolem obce považuji za nejhezčí lokalitu v blízkosti Prahy. Svou účastí v zastupitelstvu obce bych chtěla přispět nejen k uchování krajiny, ale i k rozvoji obce po stránce vybavenosti, infrastruktury, společenského a kulturního vyžití.