Program

Hlavní body našeho programu

  • Chceme, aby hospodaření obce bylo efektivní. Rozhodující smlouvy a dokumenty týkající se života obce budou veřejně přístupné na internetových stránkách Jíloviště.
  • Chceme se skutečně starat o stav obce – zejména ulic a veřejných prostranství. Mnohé komunikace v obci jsou již několik let v nevyhovujícím nebo špatném stavu. Důležitým cílem je také zvýšit bezpečnost v obci instalací kamerového systému a zřízením radaru pro měření rychlosti.
  • Zaměříme se na udržení a rozšíření služeb občanům – pošta, obchod, a další nové služby na základě požadavků obyvatel obce, v neposlední řadě také zajištění předškolní výchovy jílovišťským dětem.
  • Schválíme konečnou podobu územního plánu s důrazem na ochranu životního  prostředí a zachování přírodního rázu obce a nejbližšího okolí.
  • Rozhodně podpoříme všechny prospěšné aktivity v obci nejen pro děti, ale i pro dospělé. Počítáme s programy pro všechny generace občanů Jíloviště. Chceme revitalizovat část území bývalého dětského tábora na sportoviště, která budou přístupná všem.

 

Podrobnější program sdružení Jíloviště pro občany - zobrazit více