ODBORNÍCI NA RADNICI

Kandidátku do letošních voleb jsme sestavili s ohledem na to, abychom měli pro každou oblast života obce odborníka s profesní praxí. Záruku úspěšné práce zastupitelstva a obecního úřadu spatřujeme právě v odborných znalostech z jednotlivých oborů. Současně ale víme, že nemáme na všechno „patent“ a proto chceme dávat navrhovaná řešení k veřejné diskuzi občanům. Prosadíme opravdu funkční kontrolní a finanční výbor. Rádi bychom také sestavili komisi pro oblast územních a stavebních řízení, která by plnila funkci poradního orgánu zastupitelstva.

Kandidáti našeho volebního sdružení pro jednotlivé oblasti práce a správy obce:

Rozpočet obce

Finanční zajištění investičních akcí

Úvěrové financování

Hospodaření úřadu

Ing. Vladimír Dlouhý

Ing. Petr Rögner

Ochrana krajiny a životního prostředí

Zachování přírodního rázu obce

Odpadové hospodářství

RNDr. Jana Malá, CSc.

Informační technologie

Sportovní a turistická činnost

Práce s dětmi – předškolní vzdělávání

Ing. Jan Vorel

Územní plán

Územní a stavební řízení

Dozor staveb

Kontrola financování investičních akcí obce

Ing. arch. Ivana Doubková

Tradice a historie Jíloviště

Mezilidské vztahy

Ochrana přírody

Podnikatelská sféra

Ing. Antonín Cvrček

Služby v obci

Administrativa a účetnictví obecního úřadu

Organizace sportovních, kulturních a společenských akcí

Marie Hrubá

Problematika dopravy

Dopravní obslužnost Jíloviště

Jednání s ROPID a provozovatelem autobusové dopravy

Ing. Petr Sporer

Vztahy obce a podnikatelské sféry v obci

Sportovní problematika

Ing. Ivan Hilgert