JE ČAS NA ZMĚNU

Zaměříme se na změnu práce stávajícího zastupitelstva v těch oblastech, kde jsou občané Jíloviště nejvíce nespokojeni. Asi nejdůležitější je změnit stávající systém zadávání zakázek. Chceme prosadit, aby byla vypisována výběrová řízení na zakázky obce již od výše plnění 300.000,- Kč. Chceme tím zaručit transparentnost zadávání a také snížení výdajů obce.

Dalším problémem jsou průběhy veřejných zasedání zastupitelstva, kdy často není občanům dána možnost vyjádřit svůj názor k danému tématu před hlasováním zastupitelů.

V neposlední řadě se nám nelíbí způsob redakční uzávěrky Zvonice. Nesouhlasíme s tím, že starosta dodává redakční radě svoje příspěvky až po termínu uzávěrky a reaguje na došlé příspěvky občanů, aniž by i jim byla dána stejná možnost vyjádřit se k článkům pana starosty v tom samém čísle vydání. Navíc některé příspěvky občanů jsou záměrně kráceny nebo neuveřejňovány včetně důležitých příloh. Chceme, aby každý občan měl možnost uveřejnění svého příspěvku v celém rozsahu. Samozřejmě, že nebudeme podporovat články s urážlivým kontextem nebo s nepravdivými tvrzeními.

K občanům se musí dostat veškeré informace týkající se života obce včas a s využitím všech prostředků – hlášení místního rozhlasu, zasílání zpráv na mobilní telefony a zveřejňování na internetových stránkách obce.