Hlavní body programu

  1. Chceme, aby hospodaření obce bylo efektivní. Rozhodující smlouvy a dokumenty týkající se života obce budou veřejně přístupné na internetových stránkách Jíloviště.
  2. Chceme se skutečně starat o stav obce – zejména ulic a veřejných prostranství. Mnohé komunikace v obci jsou již několik let v nevyhovujícím nebo špatném stavu. Důležitým cílem je také zvýšit bezpečnost v obci instalací kamerového systému a zřízením radaru pro měření rychlosti.
  3. Zaměříme se na udržení a rozšíření služeb občanům – pošta, obchod, a další nové služby na základě požadavků obyvatel obce, v neposlední řadě také zajištění předškolní výchovy jílovišťským dětem.
  4. Schválíme konečnou podobu územního plánu s důrazem na ochranu životního prostředí a zachování přírodního rázu obce a nejbližšího okolí.
  5. Rozhodně podpoříme všechny prospěšné aktivity v obci nejen pro děti, ale i pro dospělé. Počítáme s programy pro všechny generace občanů Jíloviště. Chceme revitalizovat část území bývalého dětského tábora na sportoviště, která budou přístupná všem.