AKCE MATEŘSKÁ ŠKOLKA V JÍLOVIŠTI

Vážení spoluobčané,

včera jste obdrželi do svých schránek anonymní leták s názvem "AKCE MATEŘSKÁ ŠKOLKA V JÍLOVIŠTI", kde jsou hledáni viníci naprosto zpackané přípravy výstavby mateřské školky v obci. Z letáku je patrné, že mezi některými zastupiteli vzniká obrovská nervozita a panika z toho, že nebudou znovu zvoleni do svých funkcí a že nebudou moci nadále nakládat s obecními prostředky!
Školka, podle slibů zastupitelů, měla být otevřena již dne 1.9.2014. Současný stav je však takový, že stavba školky dosud  nemá ani stavební povolení. Je to výsledek naprosté neschopnosti zodpovědných zastupitelů, kteří se snaží najít viníka mimo vlastní řady.
Naše sdružení JÍLOVIŠTĚ PRO OBČANY má v každém případě zájem vyřešit efektivně a rychle problém s předškolní výchovou dětí v obci a zároveň přilákat i ty občany, kteří tu z důvodů absence této výchovy nejsou trvale hlášeni. Je to rovněž významná součást našeho programu.
Nakonec nám dovolte vyjádřit naše přesvědčení, že o příštím starostovi rozhodnete vy počtem odevzdaných volebních hlasů, nikoliv barevné předvolební letáky ve Vašich schránkách a na obecních nástěnkách.

Vaše volební sdružení JÍLOVIŠTĚ PRO OBČANY

Jíloviště dne 9. října 2014.

POSTARÁME SE O PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVU DĚTÍ V JÍLOVIŠTI

tick_ok_sign_4190